Hiv-smittade

”Man är rädd för att bli avvisad och bortstött”

2:15 min

Hiv-smittade, som sköter sin behandling, kan snart slippa behöva informera om sin sjukdom. Förslaget välkomnas av Riksförbundet Noaks Ark.

– Många som lever med sjukdomen är rädda för att bli avisade, säger Lena Nilsson Schönnesson, organisationens ordförande.

Skyldigheten, som många hiv-positiva har, att berätta om sin sjukdom för en ny partner när de ska ha samlag, kan komma att avskaffas. En majoritet i riksdagens socialutskott har beslutat att tillkännage för regeringen att skyldigheten för välbehandlade hiv-positiva att berätta, inte behövs.

Riksförbundet Noaks Ark, som stöttar hiv-smittade, tycker att beslutet är glädjande och säger att informationsplikten är betungande.

– Det har varit väldigt stressande och jobbigt. Det har ju också bidragit till att många personer som lever med hiv, både män och kvinnor, har dragit sig för, och drar sig fortfarande i viss mån, för att etablera nya kontakter. Sexuella, kärleksfulla relationer, säger Lena Nilsson Schönnesson och fortsätter:

– Man är så rädd för att bli avvisad och bortstött när man berättar, säger hon.

En majoritet i socialutskottet vill att regeringen ska pröva om kravet på att informera fyller någon funktion. Skälet är att Folkhälsoinstitutet har slagit fast att hiv-infektionen inte riskerar att smitta vid samlag om patienten sköter sin behandling. Sverigedemokraterna var enda partiet emot. Nuvarande bestämmelser är väl avvägda, enligt partiet.

Men i praktiken kanske utskottets beslut inte får mer än en symbolisk betydelse. Smittskyddsläkarföreningen har redan tagit bort informationsplikten i sitt smittskyddsblad när det gäller sexuella kontakter och rutinbesök hos tandläkare och sjukvård. Villkoret är att patienten tar sin medicin och har bra provresultat. Det är den patientens behandlande läkare som avgör.

För hiv-patienter med dålig behandling gäller fortfarande all informationsplikt.

Härom året beslöt också Högsta domstolen, i ett vägledande avgörande, att fria en person som inte sagt att hen var hiv-smittad till sin sexpartner- därför att det inte fanns någon smittorisk.