Måste språkutbilda

S vill skärpa språkkraven i äldreomsorgen

1:20 min
  • Socialdemokraterna i Linköping vill nu se höjda krav på kunskaper i svenska språket för personal inom äldreomsorgen.
  • Kravet framförs bland annat med motiveringen att äldre inom omsorg ska kunna känna sig trygga vilket kräver att personalen ska kunna svenska språket motsvarande svenska på gymnasial nivå.

  • Partiet vill att arbetsgivare inom äldreomsorgen ska ansvara för att utbilda sin personal i det svenska språket om det inte är tillräckligt bra.