Örnsros trästad får grönt – men föroreningar oroar

1:54 min
  • Nu har detaljplanen för de nya bostadsrätterna i Örnsro fått grönt ljus, men intilliggande koloniförening oroas av föroreningar i grundvattnet.
  • Projektet Örnsro trästad har varit en riktig långbänk, så tidigt som 2013 så fanns byggplaner för området. Detaljplanen har prövats i mark- och miljööverdomstolen och nu vunnit laga kraft. 
  • Det är Örebro koloniförening som motsatt sig byggplanerna, de menar att byggnationen kan sätta igång rörelser i grundvattnet vid intilliggande tomter. Grundvatten som är förorenat av klorerat lösningsmedel från tidigare tvätteriverksamhet.