Ryssland

Putin säger skarpt nej till samkönade äktenskap

1:55 min

Några möjligheter till samkönade äktenskap kommer det inte att bli tal om när den ryska konstitutionen ska skrivas om, det gjorde president Vladimir Putin klart när han mötte en av honom själv tillsatt grupp som arbetar med förslag på förändringar i konstitutionen.

– Ett äktenskap, det är en förening mellan en man och en kvinna, sa Vladimir Putin.

Det kom som ett svar på ett resonemang om ett annat sätt att formulera vad ett äktenskap är, som i det här fallet med orden "förälder 1 och förälder 2", som då retoriskt målades upp som en hotande verklighet i andra länder.

– Så länge som jag är president kommer det inte att hända, det kommer att var pappa och mamma, svarade Putin.

Den ryska konstitutionen ska förändras. Det blev klart för några veckor sedan under en dramatisk dag. Putin öppnade upp för förändringar i konstitutionen i ett tal ena timmen och någon timme efter avgick premiärministern.

Det som händer nu i Ryssland är en ombyggnad av strukturen kring makten i Kreml. Det ses allmänt som ett sätt för Vladimir Putin att säkra makten eftersom han enligt dagens lagar inte kan bli vald igen vid nästa presidentval 2024.

Det är sagt att det ska bli en folkomröstning om förändringar i konstitutionen, men vilken fråga folk ska ställning till och när den ska ske är fortfarande oklart. Putin har dock sagt att förändringarna ska bli lag först efter folkomröstningen och att det ska vara en riktig allmän folkomröstning.

Ryssland har dock inte en helt fri och öppen debatt, inte helt oberoende institutioner eller en helt fungerande demokrati, det är ett auktoritärt samhällsbygge.

Det som händer nu är dock en viktig process. Som med äktenskapsfrågan. Idag definieras inte äktenskap i den ryska konstitutionen. Om en definition införs är det viktigt för många i det ryska samhället, som de av samma kön som en gång i framtiden skulle vilja gifta sig.

Det är dock ingen överraskning att president Putin tycker att äktenskapet är till för män och kvinnor. Att denna och andra frågor tas upp kan ses som ett sätt att ladda folkomröstningen med ett annat innehåll än den fråga som nog får ses som den centrala.

Hur maktdelningen byggs om för att systemet kring Putin som styr Ryssland idag ska säkra makten i framtiden.