Utrikespolitik

Trots konflikterna i närområdet - EU står på åskådarplatsen

2:20 min

Trots ambitionerna att bli en stark global aktör så står EU på åskådarplats när det gäller de upptrappade konflikterna i närområdet.

Ett exempel är kriget i Libyen där EU inte kunnat enas om en utökad militär insats för att övervaka vapenembargo. Ett misslyckande, säger Sveriges utrikesminister Ann Linde.

– Naturligtvis så är det ett misslyckande, säger utrikesminister Ann Linde.
Vid den internationella konferensen om Libyen som hölls i Berlin i januari lovade parterna att verka för ett eld upphör men trots det har striderna fortsatt. Och inom EU är splittringens stor när det gäller EU:s fortsatta roll.

Ann Linde anser att EU skulle kunna övervaka att FN:s vapenembargo mot Libyen följs. Idag har EU bara flygövervakning i området, men det krävs även fartyg på plats som kan ingripa mot smugglare. Men ett land, Österrike, säger nej till en militär insats till havs med motiveringen att det skulle locka ännu fler migranter att försöka ta sig till Europa. Ett dilemma, konstaterar Ann Linde.

– Jag hoppas ju att Österrike ska välja tillslut att gå med på det, men det vet vi ju inte ännu, säger hon.

Olika EU-länder stödjer också olika parter i konflikten. Italien t ex stödjer den FN-stödda regeringen medan Frankrike stödjer den andra krigsherren Haftar vars trupper nu bombar förorter till Tripoli. Ann Linde förutsätter att olika EU-länder sätter press på sina allierade att komma till förhandlingsbordet.

– Då får man ju hoppas att de som stödjer olika parter kan bidra till en förhandling som leder till ett fredsavtal, säger Ann Linde.

EU står ännu mer på åskådarplats när det gäller de intensiva bombningarna i Idlib-provisen i Syrien.

--Det är 700 000 människor som har flytt så det måste ju absolut få ett stopp, säger Ann Linde.

Vad kan EU göra?

--Uppmana de som genomför bombningarna att sluta med detta och sen är det att stödja den politiska lösningen av kriget i Syrien som leds av FN:s särskilda sändebud.


– Turkiet har ju sagt att om det kommer nya flyktingar till Turkiet så kommer man att släppa på tankarna till Europa.

Hur ser du på den risken?

– Det har ju Turkiet sagt sen dag ett, och hittills så hart det ju inte hönt, så jag hoppas att det avtal som EU har med Turkiet kan fortsätta, säger Ann Linde.