Klimatet

Lägre utsläpp med längre transporter till sjöss

2:04 min

Koldioxidutsläppen från tunga transporter skulle kunna minska med uppemot en tiondel om fraktgods som lossas i Skåne men ska uppåt landet åkte längre till sjöss.

– Det här med att utnyttja sjöfarten är något vi kan göra med ganska enkla medel som hjälper oss att reducera koldioxidutsläppen nu, säger Petra Stelling, infrastrukturstrateg på Region Skåne.

Runt 60 procent av alla godstransporter som passerar de skånska hamnarna är på väg till eller från en plats utanför Skåne.

En studie, som gjorts av Region Skåne och Göteborgs universitet, har tittat på hur mycket koldioxidutsläppen skulle kunna minska om godset i stället tog sjövägen till en hamn närmare slutmålet.

Efter att ökade utsläpp från sjöfarten räknats in, är uppskattningen att utsläppen från de tunga transporterna i Sverige skulle kunna minska med mellan fyra och elva procent beroende på typ av sjötransport.

– Det är ett viktigt steg på vägen. Vi har ju ganska tuffa klimatmål för transporterna i Sverige. Vi ska minska utsläppen från inrikestransporter med 70 procent till 2030, så då krävs det att man gör något, säger Petra Stelling.

Samtidigt skulle antalet lastbilar på hårt belastade E6 genom Skåne kunna minska med en tredjedel. Det skulle ge fler positiva effekter för länet än bara minskade utsläpp, enligt Petra Stelling.

– Man skulle inte behöva fundera på om man behöver investera i ny infrastruktur. Det innebär också sänkta kostnader för trafiksäkerhet och så vidare, säger hon.

Förklaringen till att gods oftast körs med lastbil genom landet är enligt de transportköpare, rederier och hamnar som intervjuats i studien transportslagets konkurrensfördelar jämfört med sjöfarten. Lastbil är billigare, mer flexibelt och går snabbare.

Enligt Petra Stelling kan en fortsatt ökning av gods som skickas med båt utan lastbil, det vill säga att ingen chaufför är med på resan sänka kostnaderna. Samtidigt kan en överflyttning till sjöfart behöva stimuleras.

– Man skulle kunna arbeta med olika typer av ekonomiska styrmedel där man till exempel skulle kunna se över hur farledsavgifter sätts, hur vägtransporterna prissätts och så vidare, säger Petra Stelling.