Journalintrånget

Säkerhetschefen: Vi har nolltolerans

1:50 min
  • Alla patienter som berörs av dataintrång i sin journal har kontaktats om det inträffade och om vad som händer nu, säger säkerhetschef Rickard Lundin på Region Östergötland. 
  • Den före detta anställda som misstänks för att obehörigt ha gått in och läst i omkring 300 patientjournaler, jobbar inte längre kvar i Region Östergötland. 
  • "Det är viktigt att den här frågan blir mer aktuell hos oss - har man ingen vårdrelation så ska man inte ha tillgång till patientens journal" säger Rickard Lundin.