Den nya gymnasielagen

Lärarkritik: Fortsatt oklart vad aktivt deltagande betyder

1:58 min

Migrationsverket har nu preciserat vilka studiekrav som ska ställas på ungdomar som fått stanna tillfälligt i Sverige för att de ska få förlängt
uppehållstillstånd. Men från lärarhåll kommer nu kritik om att det är fortsatt luddigt.

– Man definierar inte vad man menar med aktivt deltagande. Man hänvisar till en del paragrafer i skollagen, med innehåll i individuella studieplaner och så vidare, men det framgår fortfarande inte vad som är aktivt deltagande, säger Jesper Rehn, ordförande i Lärarnas yrkesetiska råd.

För att inte uppehållstillståndet ska dras in, måste ungdomarna, däribland de över 7000 ensamkommande som fått stanna tillfälligt genom nya gymnasielagen, en gång om året visa att de "aktivt deltar" i utbildningen. Vad det betyder i praktiken har hittills varit oklart. Inte minst lärare och skolpersonal har efterfrågat ett tydligare regelverk. Nu har Migrationsverket definierat detta.

Myndigheten slår fast att även om en elev saknar ett eller flera godkända betyg, så kan den ändå behålla sitt uppehållstillstånd om den lämnar in annan bevisning, som visar att eleven fullföljer utbildningen. Vilken bevisning det kan handla om, framgår inte. Detta är inte mycket till vägledning, anser Jesper Rehn från Lärarnas yrkesetiska råd, som bedömer att det nu kan bli olika bedömningar på olika skolor.

– Ja, den risken är ju uppenbar, eftersom det inte i min mening är tolkat vad som menas med aktivt deltagande säger han.

Men Sigrid Ekström, rättslig expert på Migrationsverket, bedömer att de nya föreskrifterna har ökat tydligheten för lärarna och skolorna.

– Jag bedömer att det är tydliga riktlinjer. Föreskrifterna är ju bindande regler. Med det sagt så anger ju det här ramarna för vilken bedömning vi bör göra när det gäller aktivt deltagande, och vilken dokumentation som vi så att säga i första han vill att den enskilde lämnar in, säger hon.

Migrationsverkets föreskrifter har redan ifrågasatts från politiskt håll. Som Ekot berättade i morse anser Liberalerna liksom Kristdemokraterna och Moderaterna att kraven är för låga när man inte kräver godkända betyg. Kristdemokraternas migrationspolitiska talesperson Hans Eklind.

-– Det är det som är själva grunden i den här lagstiftningen, att de ska få gå i gymnasieskolan, och klara den, och då måste man rimligen sätta krav på godkänt betyg, säger han.

Justitieminister Morgan Johansson har avböjt intervju, men svarade så här i en debatt i riksdagen nu på förmiddagen som rörde just kraven på godkänt eller inte.

– Det är klart att man måste klara utbildningen, det är självklart, men vi kan heller inte ha en situation då kanske ett enstaka underkänt på en kurs gör att man då kastas ut ur Sverige, säger Morgan Johansson.