Arabiska – huvudspråk på förskolor i centrala Ronneby

2:04 min

Stor språksegregation råder på förskolorna i centrala Ronneby.

I sex av de nio förskolor som finns i Ronneby centrum har mellan 60- 89 procent av barnen ett annat modersmål än svenska.

På Skogsgläntans förskola talar majoriteten av barnen arabiska. Där är Monica Berggren rektor.

Ibland när det uppstår konflikter så kan det bli problem, det är väl kanske en utmaning, menar Monica Berggren. 
 
Segregationen beror på att nyanlända och anhöriginvandrare blir bosatta i vissa få områden i kommunen. Ingela Berg är förskolechef i Ronneby kommun.

–  De här förskolorna ligger i anslutning till de bostadsområden där vi har våra flesta nyanlända, säger Ingela Berg.

De som arbetar i förskolan har emellanåt svårt att förstå barnen och att göra sig förstådda. Det vet Camilla Widerström som är förskolelärare på Skogsgläntans förskola.

Då gäller det ju att ta hjälp av vårdnadshavare för att förstå varandra och kunna mötas. 
 
Hur gör ni då, för föräldrarna kan väl heller inte svenska?

– Då tar vi hjälp av någon annan vårdnadshavare som kan svenska lite bättre. Vi har även haft nystartsjobbare som hjälpt oss att sätta ord på vardagen för barnen, menar Camilla Widerström.