Samebyn Girjas

Girjas jakt kan strida mot EU-rätt

2:06 min

Samebyn Girjas försäljning av jakt- och fiskekort enbart till lokalbefolkningen efter att samebyn nu tagit över rättigheterna från staten, kan strida mot EU-rätten.

Det hävdar nu den rådgivande myndigheten för svensk utrikeshandel, Kommerskollegium.

– Någon sådan möjlighet ser vi inte att Girjas kommer att ha så att om de väljer att upplåta jakträtt på sitt område då är de tvungna att tillämpa samma villkor oavsett nationalitet eller bosättningsort, säger Tomas Lindell, jurist på Kommerskollegium.


Efter att Högsta domstolen nyligen gav samebyn Girjas rätt att upplåta småviltsjakt och fiske på deras fjällmarker så ska samebyn nu införa ett system som jämförs med folkbokföringen, så att bara bosatta i Norrbotten tillåts köpa jaktkort.

Men Kommerskollegium, Sveriges rådgivande myndighet för frågor kring utrikeshandel och EU:s inre marknad, ifrågasätter det här. De gör tolkningen att eftersom Girjas sameby som en juridisk person säljer en tjänst, skulle det strida mot EU-rätten om det prövades. Praxis från EU-domstolen har bland annat slagit fast att upplåtelse av fiskerättigheter i Finland är en tjänst.

– Vi ser att det är en klar parallell till det här. Alla ska ha rätt att köpa tjänster var man vill och även konsumera tjänster överallt, säger Tomas Lindell på Kommerskollegium och fortsätter:

– Det står ju fortfarande Girjas sameby helt fritt att inte upplåta jakt till någon. Det är bara det att om de väljer att göra det så måste de göra det på samma villkor för alla.

För Matti Blind Berg, ordförande i Girjas sameby är resonemanget nytt och går tvärsemot själva syftet med att samebyn stämde svenska staten från början; Att få större möjligheter att stänga ute utländsk jägare som störde renskötseln.

– Det har liksom varit en drivkraft under hela processen och visar det sig då att vi inte kan lägga någon begränsning på främmande jägare och utländska jägare, ja då får vi väl ta oss en funderare på om vi ska upplåta jakt överhuvudtaget, säger Matti Blind Berg och betonar:

– Men det vore jäkla trist med tanke på lokalbefolkningen och med tanke på det vi sagt. Det verkar väldigt konstigt men vi får väl titta på det där.