"Väldigt tråkigt"

Studie: Nya medel mot Alzheimer saknar effekt

1:50 min

Ännu en gång har en studie visat att två nya medel mot Alzheimers sjukdom saknar effekt. Försämring av minne och kognitiv förmåga påverkades inte.

Hoppet om att hitta en medicin mot Alzheimers sjukdom har återigen grusats. Två nya läkemedelskandidater som prövats har inte kunnat hejda försämringen av minne och kognitiv förmåga, det visar de första resultaten från en internationell studie.

– Det här är ett väldigt tråkigt resultat för omvärlden, säger professor Bengt Winblad, professor i geriatrik vid Karolinska Institutet.

Liksom många andra forskare hade han satt stort hopp till den nya studien, där deltagarna var människor med en hög ärftlig risk för Alzheimer. De har en särskild genförändring som ger dem ovanligt höga halter av amyloid, det ämne som bygger upp så kallade senila plack i hjärnan. Placken skadar nervcellerna och forskarna trodde att mediciner som visat sig kunna bryta ner amyloiden kunde ge effekt.

Men redan innan alla resultat har analyserats vet man nu att varken minnet eller andra hjärnförmågor skyddades av de nya medlen. Ändå vill forskarna inte ge upp, och man har fått anslag för att fortsätta genom att ge behandlingen ännu tidigare i livet.

Men enligt Bengt Winblad visar studien på nya utmaningar för forskningen.

– Det betyder väl att man måste hitta nya vägar och att forskningen nu måste hitta nya mål för behandlingen, och framförallt måste man kombinera behandlingen mot amyloid, sockeromsättning och inflammation, säger han. Vi vet så mycket mer från forskningen idag och då kan vi mycket bättre designa studier. Jag tror att vi har en väldig hjälp av den här studien. Och jag tror också att den här gruppen patienter är intressanta för fortsatta studier.

Många hoppas ju att en sund livsstil kan påverka insjuknande. Hur viktigt är det vid sidan av läkemedel att leva sunt?

– Sjukdomen uppträder ju oavsett om vi lever sunt. Däremot kan jag mycket väl tänka mig att det fördröjer insjuknande. Stimulans av hjärnan kan vara positivt, att träna upp nervceller. Man har ju en reservkapacitet. Däremot är det inget som hindrar att man får sjukdomen, den slår till även hos dem som lever väldigt sunt.