Migration

FN: Kritiskt läge för flyktingar i Grekland

1:36 min

Situationen för de asylsökande i Grekland är inne i ett mycket kritiskt läge, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR.

Ungefär 90 000 väntar på beslut på sina asylansökningar och under denna tid lever de under mycket svåra förhållanden.

Den grekiska regeringen har aviserat att nya läger ska byggas men det dröjer, säger UNHCR:s talesperson i Grekland, Boris Cheshirkov. 

– Denna situation kan inte längre fortsätta och pågå i veckor och månader framöver utan måste åtgärdas nu, säger UNHCRs talesperson.

Nästan varje dag kommer nya båtar med människor från Turkiet till de grekiska öarna och merparten är flyktingar, säger FN-tjänstemannen och pekar på statistiken för förra året, då en stor del av asylansökningarna beviljades. De som kommer är i första hand syrier, afghaner och irakier från krigsområden.

Mottagningslägret Moria på Lesbos har blivit symboliskt för de omänskliga förhållanden som de asylsökande lever under i Grekland. 
 
– Lägret sträcker sig nu långt bort i olivlundarna med tält, där flyktingarna bor utan vatten, el och värme, säger Boris Cheshirkov. Många är sjuka, men det finns bara tre läkare på drygt 20 000 personer.

UNHCR kräver att de asylsökande här flyttas till fastlandet och bättre förläggningar. Den grekiska regeringen talar om att bygga nya center på öarna, men lokalbefolkningarna protesterar hårdnackat mot detta och om de byggs blir de klara först framåt hösten. Detta är oacceptabelt, enligt UNHCR.

Boris Cheshirkov spekulerar inte i om det kan bli en ny flyktingvåg som följd av att kanske 800 000 syrier är på flykt inne i Syrien i Idlibområdet, men noterar att de syrier som kommit under hösten har rört sig fort genom Turkiet hit.

Människorättsorganisationer som Amnesty har protesterat mot den grekiska regeringens plan att snabbhantera asylansökningar, avvisa 200 personer per vecka och skydda Lesbos norra kust med ett flytande staket. FN-tjänstemannen är mer diplomatisk. 

– Var och en har rätt att söka asyl och till en rättvis och snabb asylprocess, säger han.