Miljö

Smutsig kolkraft ger billig el på Balkan

2:01 min

Bosnien har plågats av svåra luftföroreningar i vinter, och en del av orsakerna är de många smutsiga kolkraftverk som finns i regionen. Trots det finns planer på att bygga ut kolkraften, något som får kritik från miljöorganisationer.

– Vi kan inte bygga nya kolkraftverk och sen säga att vi vill gå med i EU, säger Deniz Zisko på miljörganisationen Tuzla Center for Ecology and Energy, och påminner om att ett av EU:s prioriterade mål är att bli koldixidneutralt.

På västra Balkan ligger majoriteten av Europas allra smutsigaste kolkraftverk om man beaktar de hälsoskadliga utsläppen. Totalt står de 16 kolkraftverken i den här regionen, för nästan lika mycket utsläpp av skadliga partiklar som EU:s totalt 250 kolkraftverk tillsammans, enligt en rapport från miljöorgisationen Heal.

Enligt rapporten orsakar utsläppen enbart från västra Balkans kolkraftverk andningsproblem och cancer som leder till en för tidig död för 3000 personer varje år – och eftersom partiklarna färdas över landgränser sker en majoritet av dödsfallen i andra länder, också inom EU.

Om Bosnien hade varit EU-medlem hade landet haft helt andra krav på sig, och utsläppen hade lett till straffavgifter, säger Denis Zisko.

Men i nuläget fortsätter Bosnien satsa på kolkraft, här i Tuzla planerar man att bygga ett nytt block på kolkraftverket. De lägre miljökraven gör att man kan hålla ett lägre elpris – och faktiskt exportera ett litet överskott till EU.

– EU-länderna måste följa alla regler, men vi behöver inte följa reglerna och kan sälja billig el till EU. Det finns ingen logik i det, säger Denis Zisko.