Religion- och yttrandefrihet

Skolverket: Slöjförbud inte tillåtet

0:15 min

Att förbjuda skolelever att bära slöja är inte tillåtet, enligt Skolverkets bedömning. Undervisningsrådet Emelie Högberg på myndigheten säger till TT att ett generellt förbud mot slöja i skolan skulle strida mot religions- och yttrandefriheten.

Av nyhetsbyrån TT:s enkät till landets kommuner om slöjförbud i skolan, framgår att det i 23 kommuner har väckts politiska motioner om ett sådant förbud. Bland de sex kommuner som avgjort frågan har fem sagt nej. I Skurup gick förslaget däremot igenom.

Staffanstorps kommun har infört det som kallas "ickeacceptans mot huvudduk" upp till årskurs sex.

Bara en kommun som svarar i enkäten har infört slöjförbud, Skurups kommun i Skåne. Beslutet klubbades igenom med ett tilläggsyrkande om att föra in det i en mer övergripande integrationsplan som ännu inte är klar.