Julstjärna, hyacint och amaryllis

Julstjärnan blev allmän  advents- och julblomma i Sverige först på 70-talet. I Sverige säljs så här i juletid mer än en hyacint per person och amaryllis heter på latin hippeastrum, vilket betyder riddarstjärna.

Den heliga nattens blomma. Så kallas julstjärnan i sitt hemland Mexico. Amerikanen Joel Poinsett hittade julstjärnan på 1930-talet. Det anses att den kom till Europa 1934. Exklusiv julblomma på 1950-talet. Stora, sköra med bomull runt blommorna. På 1970-talet började man använda julstjärnan i julgrupper tillsammans med hyacint och grön växt. Den fick då ersätta julbegonian som användes flitigt dessförinnan. Julstjärnan är släkt med Kristi Törnekrona. I Axel Holzhausens Svenskt Trädgårdslexikon från 1938 rekommenderas att man odlar julstjärna i höga växthus eftersom somliga plantor gärna blir höga innan deras stjärna blir färdig. I den boken rekommenderas även att man inte rubbar plantan eftersom den är så ljuskänslig att bladen då gulnar och ramlar av. Vid den här tiden användes julstjärnan även som snittblomma, något som kommit tillbaka. För att stoppa flödet av den vita växtsaften och öka hållbarheten kan man doppa snittytan i kokande vatten eller hålla snittytan över en ljuslåga. I hela Europa står julstjärnan för kultur och tradition under julen. Men i Kina används julstjärnan året runt om än lite fler runt nyåret. 115 miljoner julstjärnor säljs över hela Europa. I Sverige produceras ca 7 miljoner och ca 3–4 miljoner importeras från Danmark. 8 av 10 som säljs är röda. Den är en långnattsväxt som vill ha 14 timmar natt i ca 8 veckor med start från ca mitten av september. Mörker från 17.00 till 07.00. Det vi upplever som blomma är högblad som kallas brakteer. De egentliga blommorna består av en honblomma omgiven av flera hanblommor placerade i skålformiga bildningar s.k. cyathier. Här ingår också en honungsgömma, s.k. nektarium.

Enligt sägnen har hyacinten fått sitt namn från den grekiska mytologin. En kungason vid namn Hyakinthos dödades av en diskus. Där hans blod rann ner på marken spirade en blomma som kallades hyacint. Hyacinten är känd i Västeuropa sedan 1500-talet Under 1700-talet odlades 2000 sorter i Holland Hyacinter började drivas yrkesmässigt i Sverige i början av 1900-talet. Idag drivs ca 10 miljoner i Sverige. Alla doftar men på olika sätt. Doftkod: svag – mellan – fyllig. Pearl-sorterna har svag doft.

Amaryllis (Hippeastrum) bör ej förväxlas med Amaryllis belladonna, kapamaryllis. Idag drivs ca 3 miljoner i Sverige. Planteras i okt-nov. Ju större lök desto fler blommor. De riktigt stora lökarna kommer i dagsläget från Brasilien och Sydafrika. Lökarna är 3–5 år gamla när de är blomningsdugliga.