Kungliga Musikaliska Akademien

Jävsanklagelse mot Solistpriset

2:22 min

Solistpriset är Sveriges främsta tävling för klassiska musiker och sångare, men nu kommer kritik mot hur den senaste tävlingen gick till.

En jurymedlem har röstat på två av sina egna elever, en vars familj han dessutom har nära vänskapsband till. Pianisten John Nalan kom till ”semifinal” i tävlingen.

– Jag uppoffrade att träffa min familj, jag var i Stockholm hela sommaren och övade inför den här tävlingen. Om man är med i tävling som är så här stor och har uppoffrat mycket, och det inte är rättvist. Då känner man att man har slängt bort allt.

Prissumman i tävlingen Solistpriset är på 100 000 kronor, dessutom får vinnaren en turné i Sverige där hen får uppträda ackompanjerad av Sveriges största symfoniorkestrar. Det är en viktig chans för unga klassiska musiker som vill etablera sig.

Kungliga Musikaliska akademien, som delar ut miljontals kronor i stipendier och arrangerar Solistpriset, har en etisk policy som ska motverka jäv. Där står att en ledamot är jävig om den ”handleder berörd person i forskarutbildning” och om den har ”nära vänskap eller släktskap” med den tävlande.

I senaste tävlingen var en av jurymedlemmarna nuvarande eller tidigare lärare till två av de tävlande som han röstade på. En av dem har jurymedlemmen även vänskapsband till genom familjen.

Många klassiska musiktävlingar har detaljerade regler kring just lärar/elev-jäv, eftersom det lätt kan uppstå, enligt Gustav Alink på Alink-Argerich foundation, en internationell organisation inriktad på pianotävlingar. På frågan om student-elevrelation i juryn säger han att de rekommenderar musiktävlingar att undvika sådana situationer.

I fallet med Solistpriset hade läraren och jurymedlemmen anmält sig jävig enligt Kungliga Musikaliska akademiens ständige sekreterare, Fredrik Wetterqvist, som också är ordförande i juryn.

– Läraren ifråga hade tydligt anmält jäv.

Vilka skäl angav läraren till att han var jävig?

– Att han var och hade varit lärare till två av de sökande. Och det var känt sedan tidigare att han hade en vänskapsrelation till en av föräldrarna.

– Det viktiga i den här frågan om jäv är att elever känner sig trygga när de söker. De ska känna sig trygga med att de inte kommer bli straffade om de har haft en lärare eller någon i juryn som de tror kommer att vara negativa av någon anledning och det ska inte vara möjligt att favorisera någon.

Ändå gjorde alltså Fredrik Wetterqvist bedömningen att läraren kunde rösta.

Men om det är så att lärare bedömer egna elever, det finns en vänskapsrelation med familjen, är inte det sådana saker som underminerar tryggheten?

– Ingen har hittills haft någon invändning mot systemet men eftersom en person har det så finns det anledning för oss att överväga om det finns nåt bättre system.

Anledningen till att läraren fick rösta är att de har en matematisk formel som ska motverka jäv.

– Jurymedlemmen lämnar in helt anonymt sina poäng på den sökande. Sedan drar man bort den högsta och den lägsta siffran. Kvar får du då ett genomsnitt.

Gustav Alink, som är matematiker i grunden, har hört talas om det här systemet.

– Det är ett väldig enkelt sätt att tänka, om jag får lov att säga det. Speciellt om alla vet att elever till jurymedlemmar deltar, då finns det en psykologisk effekt. Det tar inte bort grundproblemet.

Den tävlande, pianisten John Nalan menar att det här är en principfråga för honom och inte handlar om hur det gick för honom själv i just den här tävlingen, där han inte gick till final.

– Jag har tävlat många gånger och ibland vinner man och ibland gör man inte det, det är en del av att tävla. Om jag ska vara med och inte vinna och känna att jag ska gå hem och försöka utvecklas ännu mer, det är ju under förutsättning att allt har varit rättvist.

Kulturnytt har sökt läraren/jurymedlemmen men utan resultat. Sveriges Radio är medarrangör för Solistpriset.