Ökat behov av konstsnö riskerar livet i älven

2:12 min

Behovet av att tillverka mer konstsnö kan komma att hota miljön i älvarna nära skidbackarna.

Att tillverka konstsnö av stora mängder vatten, är i stort sett alla skidanläggningar i Sverige beroende av idag. Och när behovet nu växer för att göra mer snö på grund av allt kortare snösäsong, vilket klimatmodellerna pekar på, riskerar livet i älvar och vattendrag att påverkas.

Nere i Indalsälven nära Åre simmar de svartprickiga årsgamla öringar fram under de flyktiga isflaken. På stenarna kryper sländor, skalbaggar och knottlarver som renar vattnet från växtrester. På botten ligger öringrommen tryggt och få syre av det strömmande vattnet.

Men det är inte bara insekterna och fiskarna som är beroende av det strömmande vattnet i älven, utan också skidanläggningarna runt omkring.

Enligt Länsstyrelserna i de största skidlänen i Sverige (Jämtland, Dalarna och Västerbotten) har intresset för att ta ut vatten från sjöar och vattendrag ökat på senare år.

Det gäller både längdskidanläggningar och alpina anläggningar som vill öka sina uttag. Många skidanläggningar vill dessutom kunna producera snö för längre skidåkningssäsong. Detta samtidigt som klimatmodellerna för den naturliga snösäsongen pekar åt motsatt håll.

Problemet är att det finns det risk för att vattnet fryser till botten eller att vattnet torkar ut, om stora mängder plötsligt skulle försvinna när vattenflödet är lågt.

Här i Jämtland stoppade Länsstyrelsen företaget Ski Star från att kunna ta ut vatten från Åre-älven när flödet var som lägst, i mark och miljööverdomstolen 2016.

Men enligt Ingemar Näslund, fiskbiolog och miljöövervakare vid Länsstyrelsen i Jämtland, riskerar älvar och vattendrag att hotas igen:

– I takt med mer och mer konstiga vintrar och mer och mer snöläggning blir problemet större. Framförallt för väldigt små vattendrag

Enligt Anders Aspholm, en av de ansvariga för snötillverkningen i Åre, så har Ski Star ännu inte behövt ta ut vatten just när älven har som lägst flöde. Men de skulle vilja ha möjligheten:

– Älven kommer inte att torka ut. Det behöver vara ett speciellt flöde i älven och vi har inget problem med det, vi lever ju på miljön.

Ingemar Näslund, Länsstyrelsen Jämtland:

– Det har byggts väldigt mycket vattenkraftverk här redan och då försvinner forsarna och blir torrlagda. Det vi har kvar det måste vi spara. Om vi tänker att behovet av konstsnö fortsätter att öka då kommer det hända saker.