SR granskar prostitution

Socialtjänster saknar kunskap för att hjälpa prostituerade

1:41 min

Bara en tredjedel av landets kommuner tycker att de har tillräcklig kompetens för att hantera frågor om sexköp. Det visar en enkät som Sveriges Radio gjort.

– Det ska finnas stöd att få från socialtjänsten för personer som behöver stöd, säger Catrin Sandman, kvalificerad utredare på jämställdhetsmyndigheten till P4 Skaraborg.

En del av ansvaret för att upptäcka och hjälpa personer som befinner sig i prostitution faller på kommunerna. Det framgår av regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel.

Men Sveriges Radios enkät, med en svarsfrekvens på 94 procent, visar att bara en av tre av landets socialtjänster själva tycker att de kan tillräckligt för att hantera frågor om sexköp.

– Det är såklart olyckligt. Det förekommer i hela landet och därför är det viktigt att ha en grundläggande kunskap, säger Olga Gislén, utredare på Socialstyrelsen.

För några år sedan upptäckte socialtjänsten i Trollhättan att de kunde alldeles för lite om att upptäcka och hjälpa personer som befinner sig i prostitution. Sedan dess har de tagit fram en handlingsplan som de nyligen börjat jobba efter. Där ingår just att ställa frågor.

– De här personerna är ofta utsatta och kan fara väldigt illa i det, så det är extremt viktigt att vi jobbar med den här målgruppen, säger Thérese Williamsson, enhetschef på familjehuset i Trollhättan till P4 Väst.

Det finns inga formella krav på exakt vilken typ av kunskap socialtjänsterna ska ha. Men något av det viktigaste för att upptäcka personer som säljer sex är att våga ställa frågan, enligt Åsa Ekman som är regionkoordinator mot prostitution och människohandel i Västra Götaland.

– Man kan inte begära att de här personerna själv ska komma och berätta helt spontant. Det finns de som aldrig vågat berätta för någon att de säljer sex. Det är väldigt skambelagt och man lägger skuldkänslor på sig själv, säger hon.