SR granskar prostitution

Stora skillnader i hjälpen för prostituerade

1:57 min

Stödet den som säljer sex kan få från sin hemkommun skiljer sig åt beroende på var i landet du bor. Anna Alm-Mårtensson på Länsstyrelsen i Jönköping tycker att att socialtjänsten behöver få ett tydligare uppdrag för att hjälpa personer som befinner sig i prostitution.

 – Det är det som behöver till för att vi ska få ett mer jämlikt och likvärdigt stöd i landet, säger Anna Alm-Mårtensson på Länsstyrelsen i Jönköping till P4 Jönköping.

I dag finns inga formella krav på vilken typ av hjälp socialtjänsten ska erbjuda personer som befinner sig i prostitution. Det gör att hjälpen den som säljer sex kan få av sin hemkommun skiljer sig åt över landet.

– Kommunerna har väldigt olika inställning till det så det är deras engagemang som avgör. Man behöver ha mer specialistkunskap och kanske enheter eller personer som särskilt jobbar mot gruppen tror jag, säger Anna Alm-Mårtensson på Länsstyrelsen i Jönköping.

Också Åsa Ekman, regionkoordinator mot prostitution och människohandel i Västra Götaland, tycker att kommunerna behöver bli bättre på att hjälpa personer som har sex mot ersättning.

– Kommunerna behöver uppenbarligen ändra sitt arbete med det här. Det handlar framförallt om att öppna upp och ställa frågor så den som vill ha hjälp vet att den kan få det, säger hon.

På socialtjänsten i Laholm är man inte så säker på att det hade räckt att ge dem ett tydligare uppdrag.

– De här människorna behöver hjälp från olika håll. Jag tror vi skulle behöva göra som vi gjort med våld i nära relationer, vi måste jobba tillsammans i sjukvården, socialtjänsten och polisen, säger Ingrid Gustavsson, enhetschef på socialtjänsten i Laholm till P4 Halland.