Arbetsmiljöverket

Fler anmäler dålig arbetsmiljö inom vård och omsorg

1:58 min

Andelen ärenden om arbetsmiljöproblem inom vård och omsorg som skickats till Arbetsmiljöverket har under senare år ökat kraftigt.

Ofta gäller det ett missnöje med ökad arbetsbelastning och mer slimmade scheman.

– Delaktigheten har saknats för oss vad gäller arbetstider. Vi får veta med bara fyra veckors framförhållning hur vi ska jobba, säger Maria Sandberg, huvudskyddsombud vid ett serviceboende i Söderköping.

Just ökad arbetsbelastning, mer stress och mer slimmade scheman är några viktiga förklaringar till att andelen ärenden till Arbetsmiljöverket om brister i arbetsmiljön inom just vård och omsorg gått upp så kraftigt.

2015 gällde vart femte sådant ärende den branschen. Två år senare var det var fjärde. Och i fjol, av totalt dryga 600 arbetsmiljöärenden, handlade närmare vart tredje om problem inom branschen vård och omsorg. Räknat i antal har de närmast fördubblats till 200 stycken under 2019.

Men parallellt med en arbetsmiljö som upplevs försämrad på sjukhus, kvartersakuter och inom kommunal omsorgsverksamhet har samtidigt anmälningsbenägenheten ökat inom de kvinnodominerande yrkena.

 – Skyddsombuden inom skola, vård och omsorg har tuffat till sig, säger forskaren Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet.

Samtidigt som arbetsmiljöärenden från vissa traditionellt mer mansdominerade jobb numera bara är en bråkdel av de från vård och omsorgssektorn.

– Byggnads var tidigare väldigt aktiva, deras ärendeantal är väldigt få i fjol. För tjugo år sedan hade andelen varit den omvända, säger Maria Steinberg.