Corona

Kina släpper ny coronarapport

1:37 min

Det är inte lätt att hänga med i rapporteringen av antalet smittade av det nya coronaviruset sars-cov-2 och insjuknade i sjukdomen covid-19. Det kommer nya rapporter dagligen och det nämns förändrade siffror i nästan varje sändning.

I dagarna har Kinas smittskyddsinstitut släppt en beskrivande analys av alla diagnosticerade fall i Kina till och med 11 februari i år. Den rapporten säger att antalet coronafall enbart bland sjukvårdspersonal uppgår till 3019. Men studerar man dessa fall närmare visar det sig att bara drygt hälften, drygt 1700 stycken, är bekräftade fall. Resten är förmodat smittade, kliniskt diagnosticerade och personer som är sjuka utan symptom.

Det totala antalet coronafall i Kina till och med 11 februari uppges vara drygt 72 000, men även det antalet inkluderar alla fyra olika klassificeringar av smittade. Det bekräftade antalet fall i rapporten hamnar på drygt 44 000. Analysen visar också att dödligheten för denna sjukdom varierar kraftigt och är mycket högre bland patienter som har tidigare ytterligare sjukdomstillstånd, såsom cancer, diabetes eller en hjärtkärlsjukdom.

Bland patienter som inte är drabbade av någon annan sjukdom är dödligheten 0,9 procent. Studien klargör även att av de som drabbas av viruset får bara 5 procent mycket allvarliga symptom och där endast i denna kategori som dödsfall är inrapporterade, men då dör nästan hälften till följd av sjukdomen.

Från och med 12 februari ändrade man bedömningen av sjuka för att se till att även sannolikt insjuknade skulle få tillräcklig sjukvård snabbare samt att hantera smittrisken dessa patienter kan ha gett upphov till.

Referens: "The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19)" - China CDC Weekly, 2020.