Om de utvisas

Ensamkommande kan få svårt att betala tillbaka studielån

2:16 min

Många av dem som fått tillfälliga uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen riskerar att dra på sig studielån som kan bli svåra att betala tillbaka om de utvisas.

Sedan den nya gymnasielagen trädde i kraft 2018 har nästan 4 500 personer med tillfälliga uppehållstillstånd tagit studielån från CSN. Lånet möjliggör studier och uppehälle i Sverige. Men eftersom många riskerar utvisning finns en oro för många drar på sig lån som de inte kan betala tillbaka.

– Jag ansökte om CSN-lån för att försörja mig, alltså bostad, mat och allting. Hittills har jag lånat runt 40 000. Och sammanlagt blir det 70 000 när jag blir klar med mina studier, säger Taqi Ramazani, som läser vård och omsorg på gymnasiet.

Får han anställning inom sex månader efter sin examen får han ett permanent uppehållstillstånd i Sverige, och i så fall ser han inga problem med att betala tillbaka sitt studielån. Men om han inte får det och utvisas till Afghanistan så tror han att det blir svårare.

– Linjen jag pluggar här ger inget jobb i hemlandet, och otryggheten tillåter inte mig att jobba. Lönen som folk tjänar där är kanske en fjärdedel av i Sverige, så jag tror att det är omöjligt att återbetala pengarna när man åker tillbaka till hemlandet, säger Taqi Ramazani.

Redan när regeringen lade fram förslaget om den nya gymnasielagen skrev CSN i ett remissvar att det kunde leda "försämrade utsikter för återbetalning".

– Det finns ju en förhöjd risk för den här gruppen om de utvisas ur landet. Sen bedriver vi faktiskt ett aktivt indrivningsarbete i hela världen och vi kommer ju så klart att arbeta för att även de här studielånen ska betalas tillbaka, säger Maria Edström, chef på inbetalningsavdelningen på CSN.

Alla som tar lån hos CSN kan ansöka om nedsättning eller avskrivning av studielån, men det finns inga speciella regler eller lättnader för de som utvisas eller flyttar till ett land med sämre ekonomi.

I dag har CSN samarbeten med inkasso-företag i flera länder, men det finns också många länder där sådana samarbeten saknas.

– I Afghanistan så saknar vi ju juridiska ombud nu. Men det är ändå inget som vi bedömer gör det omöjligt att driva in de här lånen på sikt. Och skulle vi se att det blir många låntagare som inte betalar i ett sånt här land, ja då får vi ju lägga vårt fokus där, säger Maria Edström.