Rapport från Trafikverket

Vägtrafikens utsläpp minskar – men inte tillräckligt fort

2:00 min

Utsläppen från vägtrafiken fortsätter att minska, men inte tillräckligt snabbt för att Sverige ska vara på väg att klara klimatmålet, enligt en ny rapport från Trafikverket.

– Nu krävs det en snabbare takt för att vi ska nå målen. Men det är ändå väldigt glädjande att det har varit en stadig minskning de sista åren, säger Sven Hunhammar, miljödirektör på Trafikverket, till Ekot.

Koldioxidutsläppen från vägtrafiken minskade med två procent i fjol, enligt preliminära siffror. Men för att nå klimatmålet måste utsläppen minska betydligt snabbare, enligt rapporten från Trafikverket.

Minskningen i fjol beror på flera saker, bland annat att det finns fler elbilar, att nya fordon drar mindre bränsle och att det används mer biodrivmedel.

– Vi fick effektivare fordon. Vi ökade ytterligare biodrivmedelsinblandningen till 23 procent, vilket är väldigt högt, och vägtrafiken var stabil, den ökade inte under 2019, säger Hunhammar till Ekot.

Sverige har som mål att utsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent till år 2030, jämfört med år 2010. Sedan 2010 har nu vägtrafikens utsläpp minskat med 22 procent.

Men klimatmålet kommer inte att nås, som det ser ut nu. Utsläppen måste alltså minska mycket snabbare, enligt rapporten.

– Det är ju bara tio år till 2030 så det är ganska bråttom. Ju närmare vi kommer desto mer bråttom blir det. Ungefär åtta procent per år behöver utsläppen minska och det är rätt stor skillnad på två procent och åtta procent.

Enligt Trafikverket leder dagens beslutade åtgärder och styrmedel, både i Sverige och i EU, lite drygt halvvägs till klimatmålet och därför behövs det kraftfullare styrmedel för att nå målet.

– Vår bedömning är att om man inte inför tuffare styrmedel kommer man nå ungefär minus 40 procent. Drygt halvvägs alltså, säger Hunhammar till Ekot.

Det som behövs är till exempel ett förändrat bilskattesystem, bonus-malus, att se till att det blir fler elbilar och att användningen av biodrivmedel ökar, enligt rapporten.

– Det handlar bland annat om att få en ökad effektivisering och elektrifiering i bilparken. Bonus-malus behöver skärpas framåt, säger han till Ekot.

En annan sak Hunhammar nämner är också att ändra transportsätt.

– Mer kollektivtrafik, gång och cykel för persontrafiken. Flytta godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.

Miljödirektör Sven Hunhammar säger att det är viktigt att minska utsläppen från transporterna, eftersom de står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp.

– Transportsektorn är avgörande. Det är den sektor som är på tur för att vi ska nå våra Paris-överenskommelser, helt enkelt.

Behöver ni på Trafikverket göra någonting annorlunda framöver för att försöka minska utsläppen från vägtrafiken?

– Det är klart att vi kan bidra med infrastruktur för att underlätta ett transporteffektivare samhälle. Till exempel modernisera och bygga ut järnvägen.