"Kunskapen hos arbetsgivarna är väldigt låg"

Unionen: Stress och hög arbetsbelastning de största problemen

1:00 min

Stress och hög arbetsbelastning leder till de största arbetsmiljöproblemen, menar fackförbundet Unionen.

Enligt en undersökning bland fackets skyddsombud finns det brister i arbetsgivarnas förebyggande arbete kring just psykosocial arbetsmiljö, det säger Unionens ordförande Martin Linder.

– Kunskapen hos arbetsgivarna är fortfarande är väldigt låg kring arbetsmiljöarbetet och de psykosociala frågorna. I kombination med att det är stress och hög arbetsbelastning som orsakar hög sjukskrivning bland många tjänstemän så är ju det väldigt olyckligt, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

I arbetsmiljöbarometern som tjänstemannafacket Unionen gjort bland sina skyddsombud svarar 7 av 10 att stress och hög arbetsbelastning är en av de viktigaste frågorna att arbeta med. Det är 14:e gången undersökningen görs, och ungefär hälften av Unionens drygt 6 000 skyddsombud har svarat.

Den psykosociala arbetsmiljön handlar om hur arbetet är organiserat och hur till exempel arbetsklimatet och det sociala samspelet fungerar. Arbetsbelastning och möjligheterna att utvecklas på jobbet är centrala delar. Enligt skyddsombuden är det förebyggande arbetet i de frågorna sämre än arbetet med den fysiska arbetsmiljön.

Jämfört med tidigare år har läget förbättrats. Andelen som anser att den psykosociala arbetsmiljön är dålig eller mycket dålig har minskat från 25 till under 20 procent sedan 2015.

– Vi ser att det är en utveckling som går långsamt åt rätt håll men vi tycker den går för långsamt utifrån hur situationen ser ut. Men vi kan framför allt se att på de arbetsplatser där man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete så sker det förbättringar också i den psykosociala arbetsmiljön, säger Martin Linder.

Enligt undersökningen finns en policy för hur medarbetarna förväntas vara tillgängliga utanför arbetstid på ungefär var tionde arbetsplats, en andel som varit ganska stabil över tid.

– Vi ser att det fortfarande är så att alldeles för många privatanställda tjänstemän behöver jobba på sin fritid.