Försvaret stoppar rekryteringar för att spara pengar

1:56 min

Försvarsmakten inför anställningsstopp vad gäller återanställningar av tidigare officerare och civil personal. Orsaken är bland annat att pengarna behövs till övningen Aurora 20.

Enligt Jonas Olsson som är pressekreterare på Försvarsmakten, så blev 2019 något dyrare än förväntat.

Därför tvingas man nu stoppa rekrytering av vissa personalkategorier och information om stoppet har i dagarna gått ut på de militära förbanden och skolorna.

Hur mycket pengar åtgärden väntas spara är i nuläget oklart, men det kommer att framgå då förbanden återrapporterar vilka anställningar man hade planerat.