Arvika

Söderström om de raderade mailen: "Inga synpunkter"

5:55 min
  • När vi försökte ta reda på om rapporten efter den externa översynen av Överförmyndarnämnden har ändrats efter kommunledningens önskemål, gick det inte eftersom mail raderats och enligt kommunens IT-avdelning går de inte att återskapa.
  • "Så här får man inte hantera det, enligt offentlighetsprincipen ska man se till att det finns kvar" säger Håkan Axelsson, sekreterare för Moderaterna i Arvika.
  • "Jag kan inte ha synpunkter på vilka mail som tjänstepersoner raderar, om man anser att det är arbetsmaterial så får man radera dem, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Söderström (S).

Fotnot: Biträdande kommundirektör Anna Wikstrand använde sin privata mail i korrespondensen med den externa konsulten, visar P4 Värmlands granskning av kommunens mailloggar. Anna Wikstrand själv har inte velat ställa upp på intervju.