Vanadinbrytning i Skåne

Gruvmotståndare vill se fokus på återvunnet vanadin

1:46 min
  • Nätverket Vetonu är kritiska till att Vinnova ger gruvföretaget Scandivanadium en halv miljon i forskningsbidrag.
  • Bidraget ska användas för att se hur man kan utvinna vanadin i Skåne på ett hållbart sätt.
  • Vetonu tycker att det är anmärkningsvärt att det inte går att se projektplanerna förrän i mars när forskningsprojektet startar och hade hellre sett mer stöd till forskning om hur man kan återvinna vanadin.