Coronaviruset

Professorn: Vi kan vara på väg in i en pandemi

2:09 min

De svenska sjukvårdsregionerna behöver förbereda sig på att ta emot smittade patienter, säger Björn Olsen, som är överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet.

– Situationen utanför Kina har man ju tappat greppet om just nu. De här fallen både i Italien och Iran kom ju som en blixt från en klar himmel. Man hade ju inga indikationer på att det skulle pågå något där överhuvudtaget utan plötsligt dök de upp, säger Björn Olsen.

De senaste dödsfallen i Italien och Iran tyder på att smittan har spridits under en tid. Hur många som kan vara smittade i Iran vet vi inte, säger Björn Olsen.

Igår sade chefen för världshälsoorganisationen, WHO att fönstret är på väg att stängas för att stoppa spridningen. Björn Olsen tror att världen redan nu kan vara på väg in i en pandemi:

– Är de så att vi får en okontrollerad spridning i någon av de här regionerna, antingen Italien eller Iran, så har vi per definition en pandemi.

Vad måste länder som Iran och Italien göra?

– Isolera de som är sjuka, smittspåra och isolera dem som varit i kontakt med smittade.

I Sverige bör alla sjukvårdsregioner förbereda sig på att smittan kan få fäste i landet. Även om det bara blir några enstaka fall som behöver vårdas på sjukhus kommer det att kräva mycket resurser på sjukhusen säger han.

– Vi ska ha klart för oss att även enstaka fall kommer att skapa en hel del oreda och belasta sjukhuset väldigt hårt. Det kommer kräva mycket personal och mycket utrustning och det kommer krävas rigorösa isoleringsmöjligheter för att inte personal eller andra patienter ska smittas, säger han.

Med tanke på hur kort tid det här viruset har spridits och att omkring 70 000 till 80 000 smittats och några tusen dött, är det här en allvarlig smitta som inte kan jämföras med en vanlig säsongsinfluensa, säger Björn Olsen.

– Vi har ingen aning om hur många sjuka vi kommer få, vi har ingen aning om hur svårt sjuka de blir, hur mycket sjukvårdsresurser de kräver och hur många som kommer dö, säger han.

Hur ska svenskar som planerar utlandsresor tänka nu?

– Europa är fortfarande helt okej att åka till även om vi har de här fallen i Italien. Men ska man ge sig längre österut, mot Iran och vidare österöver i regioner runt Kina då ska man definitivt tänka sig för både en och två gånger, tycker jag.