Giftmusslor i Öresund

Höga halter av bromerade flamskyddsmedel har hittats i blåmusslor i Öresund.
I en kartläggning av miljöfarliga kemikalier i Öresund har Miljökontoret i Helsingborg påträffat fem av de tolv bromerade flamskyddsmedel som anses vara mest skadliga för miljön, skriver Helsingborgs Dagblad. Musslorna plockades upp från fyra olika platser nära Helsingborg och miljögiftet tros komma från många håll. Halterna var så stora att Miljökontoret först trodde att en felkälla påverkade resultatet.