Kronofogden

Systemfel öppnar för brottslingar

1:22 min

Ett systemfel kan göra det möjligt för dömda brottslingar att ta tillbaka sin förverkade egendom – trots att Kronofogden redan säkrat pengarna.

Johannes Paulson, kronokommisarie på Kronofogden bekräftar att det finns en lucka i lagen:

– Problemet är att det ska passera över flera myndigheter. Det ska gå från domstolen, åklagaren, polisen och över till Kronofogden. Det tar för lång tid helt enkelt.

Regeringen och polisen har i flera år satsat hårt på kampen mot den organiserade brottsligheten. En metod har varit att staten förverkar kriminellas vinster – det vill säga, staten kan via domstolsbeslut ta över egendom och kontanter som tros ha tillskansats via kriminell verksamhet.

När en dom med ett yrkande om förverkande vinner laga kraft har Kronofogden två månader på sig att mäta ut den kriminellas egendom. Eftersom fyra olika myndigheter måste hantera ärendet har Kronofogden oftast inte mer än några dagar på sig att verkställa förverkandet. Hanterar Kronofogden inte ärendet snabbt nog kan den dömda brottslingen kräva tillbaka pengarna från staten.

– Risken är att den som är dömd att betala och inte vill betala, ser en möjlighet att kunna kräva tillbaka pengarna, säger Johannes Paulson.

Paulson menar att systemfelet leder till att Kronofogden missar tidsfristen i omkring 20-30 fall per år. Men hur ofta det sker att brottslingar faktiskt får tillbaka pengar eller egendom i verkligheten är ytterst oklart.

Senast i höstas dock gick Kronofogden över tiden i ett ärende där man säkrat 36 stycken bitcoins, vilket motsvarar drygt tre miljoner kronor i dagens värde, som alltså riskerade att gå tillbaka till brottslingarna.

Eftersom relevant statistik saknas är det omöjligt att veta exakt hur stora summor det rör sig om och hur ofta dessa fall sker. Men för åklagare är det byråkratiska glappen en källa till missnöje.

– Det väcker irritation hos såväl åklagare som, föreställer jag mig, allmänheten, att vi har ett system som fungerar så illa att de här tingen kan inträffa. Har man då jobbat länge och hårt för att komma tillrätta med ett problem och också lyckas få egendom förverkad till staten, då vill man ju gärna se att de där medlen verkligen kommer till staten, säger Jonas Almström, chefsåklagare på riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet i Göteborg.