Radikala miljöer

Kamp mot islamistisk extremism i Göteborg

2:06 min

Snart ett år efter att terrororganisationen IS sista fäste i Syrien föll är de radikaliserande miljöerna i Sverige fortfarande starka enligt Säpo.

– Miljöerna finns kvar men det är inte lika tydligt längre för man lockar inte med Kalifatet och man kan inte följa resandet. Det är andra krafter som verkar i närområdet och det finns antidemokratiska krafter som påverkar redan utsatta områden på ett negativt sätt, vilket kan befästa problematiken i de här förortsområden säger Andreas Wetterberg, koordinator på trygghetssamordningen på socialtjänsten i Angered.

I de nordöstra stadsdelarna i Göteborg finns flera av de områden som polisen klassar som särskilt utsatta samlade på liten yta. Områden som präglas av parallella samhällsstrukturer, segregation och låg tillit till majoritetssamhället.
Utanförskap och trångboddhet gör att människor söker sig till andra sammanhang, till exempel radikaliserande moskeér.
Alia Hassan, tonårsmamma i Angered har sett det hända på nära håll.

– Vart ska de ta vägen? De vill inte gå hem, kanske det är problem hemma och då väljer de moskén istället där det talas om religion och man lockar med paradiset och hjälp med det man behöver, pengar, bostad, giftermål och på det sättet lockas dom, säger Alia Hassan.

IS sista fäste i Syrien föll i mars förra året, planerna på ett så kallat kalifat är grusade men enligt Säpo pågår fortfarande en långsiktig och omfattande islamistisk radikalisering inom stiftelser, skolor, föreningar eller företag. Ansvariga i Angered beskriver starka ledare för olika grupper som strävar efter makt och inflytande vid sidan av majoritetssamhället.

– Det finns krafter som vill försvaga det demokratiskt systemet, därför att de ser att det är inte där de kommer att få makt utan de kan få makt utanför demokratisk systemet. Och då talar man också om att man ska komma till dem för hjälp och stöd och inte till socialtjänsten, man ska låna pengar av dom och inte av banken och på det sättet återfår man makt säger Lisa Pedersen, säkerhetschef i Angered.