Barnmorska dömd

Facket: Fel att peka ut en syndabock

1:40 min

Vårdförbundet riktar kritik mot tingsrättens dom i dag mot en barnmorska, som dömts för grovt vållande till kroppsskada sedan ett barn fått syrebrist och därefter hjärnskador vid en förlossning 2016.

Förbundets ordförande Sineva Ribeiro anser att det är fel att peka ut syndabockar när orsaken kan bero på systemfel inom vården.

– Fruktansvärda vårdskador som den här förebyggs genom ett långsiktigt medvetet utvecklingsarbetet och systemtänk, inte genom ett syndabockstänkande och skuldbeläggande av en enskild individ, säger Sineva Ribeiro.

Den barnmorska som i dag dömdes för grovt vållande till kroppsskada i samband med en förlossning år 2016 borde inte ha ställts inför rätta. Det är inte domstolen som ska hantera fel som uppstår i vården, utan myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anser hon.

Enligt tingsrätten ska barnmorskan ha ignorerat de riktlinjer som fanns vilket ska ha lett till att ett barn föddes med allvarlig hjärnskada. Försvaret har hävdat att det var bristande rutiner och dålig bemanning som ledde till att barnet fick skador.