Nya coronaviruset

Sveriges regioner kraftsamlar för att kunna möta coronaviruset

1:25 min

Den svenska sjukvården har personlig skyddsutrustning för att klara motsvarande 100 coronasmittade patienter i 14 dygn, enligt Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

I en rapport från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten görs bedömningen att sjukvårdens personliga skyddsutrustning räcker i cirka 1400 vårddygn. Ekot har sökt alla regioner för att fråga om beredskapen vid ett eventuellt coronautbrott i Sverige.

Flera påpekar att man genom att ställa om sjukvården troligen skulle kunna vårda fler än de 1400 vårddygn som lägesrapporten kommit fram till. Region Uppsala nämner att man skapat en buffert av sjukvårdsmaterial med anledning av coronaviruset.

Samtidigt säger flera regioner att det är känsligt att gå in på hur stora lager de har och eventuella brister ur säkerhetssynpunkt. Men vissa ansiktsskydd och munskydd har redan börjat restnoteras av leverantörer, bland annat eftersom dom tillverkas i Kina där en del produktion ligger nere till följd av coronaviruset.

I exempelvis Region Jönköping har man börjat hushålla med munskydden. I Region Kalmar pågår en kartläggning och inköpschef Jesper Zetterström berättar att munskydden på centrallagret börjat sina efter att olika vårdinrättningar hamstrat.