Kärnkraft

Det kommer att dröja över 10 år tills kärnreaktorerna i Ringhals kan rivas

2:27 min

Nedmontering av kärnkraftverk är en komplicerad process. Rivningen av kärnkraftverken i Ringhals beräknas vara klar först efter 2030.

Efter en intensiv politisk debatt stängde en kärnreaktor i Ringhals vid årsskiftet, och ytterligare en kommer att stänga vid kommande årsskifte - men det kommer att dröja minst tio år innan reaktorerna har kunnat rivas. Så här säger Anna Collin, presschef för Ringhals kärnkraftverk:

- Det vi har jobbat med sedan årsskiftet då Ringhals 2 stängde är att förbereda anläggningen för nedmontering och rivning, och det första man gör då är att man tömmer reaktortanken på bränsle.

Efter att bränslet tagits ut ska reaktortank och andra kraftigt radioaktiva delar av verket tas bort, en process som kommer att ta runt åtta år. Efter det kan hela byggnaden rivas och marken omkring saneras. Allt som allt räknar man med att det kan vara klart efter 2030.

Att riva kärnkraftverk är en väldigt tidskrävande process. Den första reaktorn i Barsebäck stängde för mer än 20 år sedan, men ändå ligger man här inte långt före Ringhals i tidplanen, säger före detta rivningschefen Leif Roth.

– Den ursprungliga planeringen när vi stoppade tvåan 2006 var att vi skulle börja riva när slutförvaret var klart, berättar han.

Ett problem är att slutförvaret där rivningsavfallet från kärnkraftverken ska lagras är försenat.

Klas Källström på Svensk Kärnbränslehantering är projektledare för bygget av förvaret.

– Förutsättningarna har ändrats under tiden, som det brukar göra i sådana här långa projekt, plus att det tar tid att få alla tillstånd på plats.

Vilka förutsättningar har förändrats?

- Till exempel tänkte vi först deponera hela reaktortankarna, nu har vi kommit fram till att de istället ska segmenteras först, och då behövde vi göra mer utredningar, säger Klas Källström.

Hälften av de tolv svenska kärnreaktorerna är nu redo för skrotning, och ägarna vill inte vänta längre med att riva. Därför kommer man att mellanlagra rivningsavfallet på kärnkraftverkets egna områden tills vidare, säger Anna Collin, presschef för Ringhals.

– Vårt mål är att göra det här på ett säkert och effektivt sätt och att inte ha anläggningarna stående några längre tider, utan att påbörja det här relativt omgående.

Mer om varför det tar så lång tid att riva kärnkraftverk kan du höra i Vetenskapsradions miljöprogram Klotet.