Kristinehamn

Mer skyddsutrustning till det frivilliga försvaret

2:01 min
  • MSB fyller på sina lager med skyddsutrustning till det frivilliga försvaret för att de ska vara bättre utrustade när de hjälpa till vid svåra kriser.
  • MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap fyller nu på sina lager i Kristinehamn med mer skyddskläder och navigations- och kommunikationsutrustning till de frivilliga försvarsorganisationernas medlemmar.
  • "Det betyder ju mycket, många kommer ju i sina egna kläder när de ska hjälpa till" säger Ulf Fredriksson, instruktör vid Civilförsvarsförbundet.