Fiskhamnen kan bli ny stadsdel

2:02 min

Fiskhamnen i Göteborg är Sveriges äldsta och omkring 35 företag samsas på platsen som snart kan komma att genomgå en stor förändring.

Fastighetsägare har tillsammans med verksamhetsansvariga för hamnen och arkitektkontoret Wingårdh arkitekter tagit fram förslag för hur Fiskhamnen skulle kunna förändring och rustas upp.

– Äntligen kan vi sätta fisken på kartan, säger Gert Wingårdh som skulle vilja att Fiskhamnen utvecklades till en egen stadsdel.