Dom

Tidigare anställd på Myntkabinettet frias

1:06 min

En 45-årig man som tidigare varit anställd vid vid Kungliga myntkabinettet och som stått åtalad för att stulit och sålt unika mynt från museets samlingar – till ett uppskattat värde av fyra miljoner kronor – friades i dag i tingsrätten.

I ett av fallen har det inte gått att bevisa att mannen befattat sig med föremålet.

Tingsrätten finner också att det har gått för lång tid från det att mynten såldes, och att brottet därför ska anses preskriberat. Detta ska ha pågått vid flera tillfällen mellan 2008 och 2013.

Den före detta anställda har hela tiden nekat till brott och sagt att han fått tag i mynten på laglig väg.

Den misstänkte mannen som tidigare var anställd som vikarierande säkerhetschef på Kungliga Myntkabinettet åtalades för bland annat grovt häleri i april i fjol. 

Det Kungliga Myntkabinettet håller sedan 2013 på att göra en inventering och under förra året upptäcktes det att det saknades mynt och föremål i samlingen. Det framkom sedan av polis att den misstänkta mannen sålt en del av de saknade mynten. 

Själva åtalet mot den tidigare vikarierande säkerhetschefen omfattar sex fall av grovt häleri och totalt rör det sig om försäljningar för över 3,8 miljoner kronor. Mannen har inte varit misstänkt för själva stölderna av mynten. 

Den åtalade mannen och åklagaren är överens om att mannen sålt mynten, men mannen själv hävdar att föremålen som sålts är ärvda eller köpta från andra myntsamlare. 

2017 dömdes en annan tidigare anställd vid Myntkabinettet för omfattande stölder.