Glesbygd

Fler ska få fjärrundervisning

2:16 min

För att ge fler elever, framför allt i glesbygden, möjlighet att få undervisning av behöriga lärare beslutar regeringen i dag att fler ämnen som NO, SO, matte och teknik ska kunna erbjudas på distans via en dator.

– Vi vet att det allra viktigaste för att barn och elever ska kunna lära sig mycket i skolan är att man får undervisning av en utbildad och erfaren lärare. Nu ökar vi möjligheten för att fler barn ska få det, säger utbildningsminister Anna Ekström.

– Vid lärarbrist ska det finnas möjlighet att den behöriga läraren undervisar uppkopplad, säger hon.

I dag kan man få fjärrundervisning i språk. Regeringens beslut innebär att även ämnen som matte, NO, SO och teknik ska kunna erbjudas som fjärrundervisning. Fler ämnen alltså och i fler årskurser, både i grundskolan och gymnasiet.

Rent praktiskt funkar det så att en lärare sitter och sköter undervisningen via en dator som är uppkopplad till ett eller flera klassrum som finns på ett annat ställe, i skolbyggnader.

– Eleverna ska ha stöd i varje klassrum av en handledare. I gymnasieskolan ska handledaren vara tillgänglig, i grundskolan ska handledaren finnas i själva klassrummet, förklarar Anna Ekström.

Estetiska och praktiska ämnen så som slöjd och bild undantas från fjärrundervisning. Regeringen föreslår också att elever som inte går i skolan av medicinska eller psykosociala skäl, de så kallade hemmasittarna, ska kunna få distansundervisning.

Hittills har arbetet med hemmasittarna fokuserat på att få dem tillbaka till skolan, men Anna Ekström anser inte att distansundervisningen motverkar det arbetet.

– Det allra bästa är att barn går i skolan, men för många barn som har psykiska eller sociala eller medicinska svårigheter, så kan distansundervisning bli ett sätt att öka möjligheten att komma tillbaka till skolan. det kan vara ett steg på väg tillbaka till skolan.

– Är det så att man helt enkelt inte klarar av att gå till skolan, då är det bättre att få distansundervisning än ingenting alls, säger Anna Ekström.

De nya reglerna är tänkta att börja gälla 1 augusti i år.