Från och med 2022

Sju nya namn får namnsdagar i almanackan

2:03 min

Henry, Noa och Maja är några av de sju namn som får namnsdagar i almanackan från och med 2022.

– Vad jag är extra glad över är att Maja äntligen har kommit in. Det har setts tidigare som en smekform av Maria, men har länge använts som ett officiellt förnamn. Nu får Maja stå bredvid Maria den 28:e februari som ett eget namn, säger Katharina Leibring, docent på Institutet för språk och folkminne och en del av den kommitté som har tagit fram namnen.

Det finns inga officiella namnlängder i Sverige, men Namnlängdskommittén förvaltar sedan 2001 den namnlängd, alltså de namnsdagar, som används i de flesta svenska almanackor.

Kommittén består av representanter från Svenska Akademien, Vetenskapsakademien, Vitterhetsakademien och Institutet för språk och folkminnen.

De sju namn som snart får plats i almanackan har tagits fram som ett steg i att lätta upp de principer som gäller för vilka namn som får komma in i namnlängderna enligt Katharina Leibring.

– Om de ska finnas på samma dag ska de ha ett kulturhistoriskt och språkligt samband. Och namnen ska också användas i Sverige.

En annan nyhet är att smeknamn, om de används som officiella förnamn, ska få föras in i namnlängderna.

– Tidigare har man sagt att smekformer inte ska få stå med som officiella namn. Men genom att de nu används som officiella namn så tycker vi att vi kan föra in dem när de är så vanliga.

Namnen har valts ut med hjälp av önskemål från allmänheten och förändringen av principerna ska fungera som ett sätt att få in fler namn i listan, om än i långsam takt. Förändringar har under det senaste decenniet skett vart tredje till fjärde år, enligt Katharina Leibring.

– Det kanske är lagom. Tanken är att namnen ska finnas på lång sikt.

Namn som Mohammed eller Ahmed, är de på gång in?

– Vi har inte fått några förslag på de namnen.