Torsdag

08:15 - Lena känner igen ljudet som Kodjo spelade upp!

3:11 min

Plötsligt ringer Lena in och hon känner igen ljudet!! Hon tror sig ha hört ett liknande ljud som Kodjo spelade upp från natten i ett vattentorn, och tror att det är i ett sådant som Kodjo gömmer sig i!