Kollektivtrafiken från 2023

Krav på gotländsk biogas i bussarna kan vara lagbrott

1:44 min
  • Det kan strida mot reglerna att i en affär som annonseras i hela Europa kräva att biogas som används i öns bussar främst ska vara lokalproducerad.
  • I Region Gotlands energiplan står det att kollektivtrafiken ska drivas av "främst lokalproducerad" biogas, vilket riskerar att överprövas om det finns med som ett krav i den kommande kollektivtrafikupphandlingen enligt regionstyrelseförvaltningen.
  • "Vi ska följa upphandlingsprinciperna i lagstiftningen och då kan vi inte ge fördelar baserat på geografi", säger Birgitta Lidman, projektledare för Region Gotlands upphandling av kollektivtrafiken.