Torsdag

10:44 - Mikael säger att Kodjo är i Upplandsmuseet

Miakel ringer in och säger att det finns ett valv i Upplandsmuseum, och ljudet från Kodjos ljuduppslening påminner om hur det låter där. Han säger att där ekar, och att det ligger så nära Fyrisån att man kan höra vattnet därifrån.