Uppsala

Nu mäts radonet på Uppsala slott

1:50 min
  • Uppsala slott har för höga halter av radon.
  • Dosorna ska mäta radonhalten runtom på slottet.
  • "Radon är framförallt en hälsorisk om man vistas under lång tid i höga halter", säger miljökonsult Mimmi Andersson.