Samkönade par

Regeringen: Omodern lag försvårar för regnbågsfamiljer

2:10 min

Den familjerättsliga lagstiftningen är omodern - och kan ställa till svårigheter för så kallade regnbågsfamiljer, anser regeringen. Om till exempel två mammor flyttar till Sverige med sitt barn, så räknas bara den ena som förälder här.

– Det här är ett exempel på att lagstiftningen släpar efter. Vi lever på 2000-talet nu och familjer kan se olika ut, och därför är det oerhört viktigt att vi ser till att regnbågsfamiljer också har en trygg familjesituation, att barnen har en trygg familjesituation, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

När ett samkönat par - som har barn tillsammans - flyttar till Sverige så måste den kvinna som inte har fött barnet få föräldraskapet fastställt på nytt, för att hon ska anses som juridisk mamma. Det sköts av socialnämnden eller genom att barnet adopteras.

Ett faderskap som har fastställts i utlandet är däremot - i regel - giltigt även här.

Det här regelverket om utländska föräldraskap tillkom för mer än 30 år sedan - och har länge kritiserats från flera håll för att vara diskriminerande.

Nu tillsätter regeringen en utredning, med uppdrag att ta fram ett förslag så att ett barns båda mammor automatiskt ska kunna erkännas även i Sverige, om föräldraskapet redan gäller i utlandet.

– Vi kan inte ha en lagstiftning som slår sönder familjer på det här sättet. Det är också allvarligt ur barnets perspektiv, som från en dag till en annan, efter flytten till Sverige, förlorar sin ena förälder.

Det kan göra att barnet hamnar i ett rättsligt osäker situation, enligt Åsa Lindhagen.

– Det handlar till exempel om arv. Om det händer något i den här familjen med två mammor, och den ena mamman faktiskt skulle drabbas och gå bort av något skäl, så kan barnet stå helt utan vårdnadshavare. Det här är en viktig trygghetsfråga, säger Åsa Lindhagen.

Senast i juni 2021 ska utredaren ha lämnat sitt förslag.