Coronaviruset

Vanliga frågor om virusutbrottet

1:56 min

Hur blir man smittad av det nya coronaviruset? Och hur farligt är det?
Ekots medicinreporter Anna Larsson svarar på vanliga frågor om virusutbrottet.

Hur blir man smittad av coronavirus?

– Genom nära kontakt med andra människor eller genom hosta och nysningar, vilket brukar kallas för droppsmitta. Det kan dröja mellan 1 till 14 dagar innan man visar symptom om man har blivit smittad. Men den här tidpunkten har diskuterats, man är inte helt säker på om det kan finnas virus i kroppen redan tidigare.


Hur pass sjuk blir man?

– De allra flesta har milda symtom som en rejäl förkylning, kanske som en säsongsinfluensa. Men en mindre andel får lunginflammation vilket är en inflammation i lungblåsorna där syreutbytet sker normalt sett. Symptomen man får är till exempel torrhosta och feber, man kan känna sig väldigt trött och ha svårt att andas.

Hur stor är andelen som dör?

– De som dör är de som har en allvarlig lunginflammation som också kan påverka andra organ. Det är ganska få som får det, man har räknat att det är mellan 1-2 procent i de studier som har gjorts hittills. Men det är lite osäkert, det kan mycket väl vara lägre eftersom alla smittade inte ingår i de studier som har gjorts. Man kan säga att det är en låg dödlighet.


Hur behandlas de som insjuknat i coronavirus?

– Eftersom det inte finns några läkemedel som fungerar ännu så får de flesta febernedsättande medel, smärtstillande och de svårare fallen kan behöva syrgas eller hjälp med att andas genom exempelvis en respirator.

 Hör Ekots reporter Anna Larsson i spelaren ovan.