Politik

Försvarsmakten kräver inte mer pengar

2:18 min

Flera år i rad har Försvarsmakten krävt mer pengar av politikerna för att klara verksamheten. Men i det nya budgetunderlaget inför 2021 så finns inga sådana krav.

– Vi har över åren sett till att äska den ekonomi som behövs för den löpande verksamheten, säger överbefälhavare Micael Bydén.

Innebär det att Försvarsmakten i dagsläget är tillräckligt bra?

– Den frågan blir kopplad till hur snabbt vi kan gå framåt.

De senaste åren har Försvarsmakten varje år önskat en större budget för att kunna driva en rimlig verksamhet och med tanke på det försämrade säkerhetspolitiska läget har politikerna sagt ja – och lagt till miljardbelopp för att det för att det ska finnas tillräckligt många övade förband med rimlig utrustning.

Dagens tänkta försvar med 60 000 personer ska växa till 90 000 år 2030 enligt försvarets och politikernas planering. I budgetunderlaget målar också ÖB en mer positiv bild där försvaret de kommande åren blir starkare och får bättre balans. Men samtidigt konstaterar Försvarsmakten att idag så är organisationen inte ”dimensionerad för att möta ett väpnat angrepp”.

– I den här givna situationen med den anvisade ekonomin kommer vi kunna ta ett antal steg. Men inte alla och inte i den takt som var önskad, säger Micael Bydén.

Inför regeringens förslag i höst om hur Försvarsmakten ska växa så saknas fram till 2030 60 miljarder för att finansiera försvarsberedningens förslag om fler och större förband med bättre utrustning. Politikerna har bland annat räknat med pengar som Försvarsmakten redan avsatt för andra satsningar i år och nästa år.

En rad politiker Ekot talat med tycker att försvaret borde ha varit tydligare med det beskedet medan försvarsberedningen arbetade. Men Micael Bydén håller inte med, det har stått i budgetunderlagen vad försvaret tänkt använda pengarna till.

– Vi har varit del av försvarsberedningen. Vi har dessutom lämnat in våra skarpa underlag i form av budgetunderlag. Där någonstans har det blivit en missuppfattning eller man har inte tagit med det vi har gjort, säger Micael Bydén.