Kritik mot utbildningar

Det är stora skillnader i kvalitet mellan de utbildningsanordnare som anlitas av Kunskapslyftet i Östersund.
Enligt utvärderingen som gjorts av enheten Brua på Mitthögskolan och utvärderingsföretaget Evaluate, är det uppenbara kvalitetsbrister hos Lernia, Grapen och Företagspoolen. Betydligt mer nöjda är eleverna hos Primrose och Komvux.