Sars-CoV-2

Så kan fladdermöss bära på virus utan att bli sjuka

1:44 min

Egna vaccinfabriker och speciellt immunförsvar. Fladdermöss kan hantera farliga virus på ett helt annat sätt än människor.

Inne i en mörk grotta visar fladdermusforskaren Johnny de Jong några av de 19 svenska fladdermössarterna som är i vinterdvala. Alla fladdermöss i Sverige är fridlysta.

Fladdermöss i Kina har pekats ut som ett av flera möjliga värddjur för det nya coronaviruset Sars-CoV-2. Orsaken är den genetiska likhet mellan virus hos en fladdermusart, hästskofladdermusen, och coronaviruset.

Att fladdermöss bära på virus utan att själva bli sjuka, beror troligen på deras mycket speciella immunförsvar. De kan för det första hela tiden producera interferon, som skyddar de celler som ännu inte blivit angripna av virus, berättar Tomas Bergström professor i virologi vid Göteborgs universitet.

– Interferon är ett eget anti-virusskydd, ett eget läkemedel, säger han.

Alla däggdjur kan producera det. Vi människor känner av interferonet när vi blir sjuka i samband med feber.

– Men fladdermössen, de har på det jämt, fortsätter Tomas Bergström.

Med egen läkemedelsproduktion kan de hantera virusen. Dessutom verkar de kunna tygla virus genom att de får feber när de flyger.

Det tredje sättet som tycks göra att fladdermössen inte blir sjuka är att de integrerar virusen. Det sker genom att kopior av virusen läggs in i den egna arvsmassan, berättar virolog Tomas Bergström.

– Då har man en egen vaccinfabrik, vilket är en attraktiv tanke.

Referens: Zhou P et al "Contraction of the type I IFN locus and unusual constitutive expression of IFN-α in bats." Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 2016. DOI: 10.1073/pnas.1518240113.