Lämnar Afghanistan

Avtal påskrivet mellan USA och talibanrörelsen

1:58 min

Ett avtal om ett första steg mot fred i Afghanistan har idag skrivits under av de inblandade parterna. Enligt avtalet strävar USA och NATO att dra tillbaka alla sina styrkor från Afghanistan ”inom 14 månader” om talibanerna håller sin del av avtalet.

Applåder när avtalet skrevs under i Quatar i dag. Fördraget som har skrivits under är inget fredsavtal utan ska ses som ett första steg fram till en förhoppningsvis varaktig fred och ett slut på USA:s inblandning i Afghanistan.

Tanken med avtalet som undertecknats är att det ska leda till direkta samtal mellan talibanerna och andra parter i Afghanistan inklusive den väststödda regeringen i Kabul. De samtalen ska ha som mål att nå en varaktig fred och en gemensam plan för Afghanistans framtida styre.

USA:s utrikesminister Mike Pompeo uppmanade båda sidor att ta tillfället och få till en varaktig fred och att lyssna på det afghanska folket.
Suhail Shaheen är talesperson för talibanerna och han sa att man nu hoppas att avtalet ska leda till stabilitet i landet och regionen.

Experter på konflikten i Afghanistan säger att det kommer bli en stor utmaning för alla parter att upprätta en varaktig fred. Talibanerna lovar med avtalet att utländska terrorister inte ska få använda Afghanistan som fristad. USA:s utrikesminister Mike Pompeo påminde om att avtalet inte betyder någonting om inte talibanerna uppfyller sina löften och åtaganden men att man förvänta sig att talibanerna ska hålla vad man lovar i avtalet.

Om alla inblandade parter håller vad man lovar i avtalet så kommer USA och NATO att med start inom några månader börja dra tillbaka sin militära närvaro genom att i ett första steg trappa ner från dagens 13 000 till 8 600 soldater i Afghanistan. Om det blir verklighet så är USA:s längsta krig över ett krig som enligt FN har kostat över 100 000 civila döda eller skadade i Afghanistan.