Coronaviruset

Myndigheten: Barn driver inte infektionen

1:56 min

Det finns inga kända fall där symptomfria barn smittat andra med coronavirus. Det säger Folkhälsomyndigheten, efter att oroliga föräldrar krävt att få hålla barn hemma från skolorna.

Myndigheten hänvisar bland annat till en ny rapport från Världshälsoorganisationen WHO och Kina.

– Vi ser inga uppgifter på att det finns smitta ifrån barn. Sedan är vi ju biologiska varelser, så ett barn med symptom som hostar och är i nära kontakt med någon som är frisk – det finns absolut möjlighet att det kan sprida smitta vidare. Men vi ser inte att det är en drivkraft bakom den här epidemin, säger Karin Tegmark Wisell, chef för mikrobiologi på Folkhälsomyndigheten.

– WHO har precis haft en grupp som varit i Kina och studerat mer i detalj vissa frågeställningar – de har inte hittat ett enda fall där det finns rapporterat att smitta har skett från barn till vuxna.

Rapporten skriver samtidigt att det "inte är möjligt att avgöra" "vilken roll barn spelar i överföring (av smittan)" och rekommenderar länder med importerade fall eller pågående spridning att planera och simulera för "stringenta åtgärder" som att "stänga skolor och arbetsplatser".

Från och med i morgon låter Japan sina 13 miljoner skolbarn vara hemma för att stävja coronavirusets spridning och även till exempel områden i Italien och Libanon har valt att stänga skolor.

I Sverige efterfrågar vissa föräldrar och debattörer att barn som vistats i drabbade områden skulle hållas hemma i två veckor – det vore en liten uppoffring för det fåtal det gäller jämfört med den minskade oron och smittorisken för speciellt skolkamrater med nedsatt immunförsvar och familjer, lyder argumenten.

Men Folkhälsomyndighetens avdelningschef för mikrobiologi Karin Tegmark Wisell framhärdar i att sådana åtgärder vore oproportionerliga och saknar stöd i fakta och kunskap.

– Att man inte ska låta rädslan ta överhand utan man måste gå på de fakta vi har.

– Men vi fortsatt följer och studerar och skulle vi få någon som helst indikation på att den kunskap vi har i dag inte håller då omvärderar vi. Jag tycker vi har väldigt bra underlag för att hålla kvar vid att det är enbart om man har symptom som man ska kontakta 1177. Och det gäller både barn och vuxna och det är endast om man haft nära kontakt med ett känt fall som man ska vara hemma och avhålla sig andra sociala kontakter.